Током трогодишњег школовања ученици стичу потребна знања и вештине из области саобраћаја уз примену савремених метода.
Возач моторних возила се бави :
•   управљање камионом и камионом са приколицом,
•   пословима пријема и предаје терета,
•   познавање пртеће документације,
• стручним размештањем и фиксирањем терета на превозним
средствима
 
Програмом је обухваћена обука за “Ц” категорију и бесплатно полагање возачког испита.
Потребно је лекарско уверење о испуњености здравствених услова по Закону о безбедности саобраћаја.