Техничар За Логистику и Шпедицију

Ovde se možete preuzeti PDF brošuru za ovo zanimanje.

Дуално Образовање

Ako vas interesuje transport, distribucija i skladištenje robe i želite da radite u transportnom preduzeću, robnotransportnom centru ili špediciji u zemlji i inostranstvu, dobrodošli na saobraćajni smer i obrazovni profil TEHNIČAR ZA LOGISTIKU I ŠPEDICIJU.

СТРУЧНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ:

стицање способности за организацију превоза робе

посредовање и заступање при царинским пословима

познаје складишта и опрему за складишта

познаје основне карактеристике робе која се јавља у транспорту

познаје техничко-експлоатационе карактеристике претоварне механизације

обавља послове припреме робе за транспорт

планира редослед дистрибуције и транспорта робе

обавља послове складиштења и управљања залихама

обавља послове манипулације робе

прати унутрашњи ток робе

познаје информационе системе заступљене у унутрашњем транспорту

Nastava je kabinetskog tipa uz upotrebu miltimedijalnih nastavnih sredstava i savremenih učila. Praktična nastava se realizuje u saradnji sa socijalnim partnerima koji se bave transportom, distribucijom i skladištenjem robe.

ПРОГРАМОМ ЈЕ ОБУХВАЋЕНА:

BESPLATNA OBUKA ZA BEZBEDNO RUKOVANJE VILJUŠKAROM

ДОДАТНЕ ПОГОДНОСТИ:

Учење кроз рад

Ученици који се за овај образовни профил школују по систему дуалног образовања, примају накнаду која износи 70% од минималне цене рада за сваки сат проведен у учењу кроз рад.

Запослење

Могућност запослења након успешно завршеног школовања

Обука

Квалитетна обука код послодавца

Инструктори

Учи се од лиценцираних инструктора из предузећа

Po završetku srednje škole TEHNIČARI ZA LOGISTIKU I ŠPEDICIJU mogu u se zaposliti u malim i velikim preduzećima koja se bave transportom skladištenjemi pretovarom robe kao što su robno-transportni centri, špedicije, javna skladišta, robni terminali itd.

Наставни план и документа