Tehničar Za Logistiku i Špediciju

Ovde se možete preuzeti PDF brošuru za ovo zanimanje.

Ako vas interesuje transport, distribucija i skladištenje robe i želite da radite u transportnom preduzeću, robnotransportnom centru ili špediciji u zemlji i inostranstvu, dobrodošli na saobraćajni smer i obrazovni profil TEHNIČAR ZA LOGISTIKU I ŠPEDICIJU.

STRUČNE KVALIFIKACIJE:

sticanje sposobnosti za organizaciju prevoza robe

posredovanje i zastupanje pri carinskim poslovima

poznaje skladišta i opremu za skladišta

poznaje osnovne karakteristike robe koja se javlja u transportu

poznaje tehničko-eksploatacione karakteristike pretovarne mehanizacije

obavlja poslove pripreme robe za transport

planira redosled distribucije i transporta robe

obavlja poslove skladištenja i upravljanja zalihama

obavlja poslove manipulacije robe

prati unutrašnji tok robe

poznaje informacione sisteme zastupljene u unutrašnjem transportu

Nastava je kabinetskog tipa uz upotrebu miltimedijalnih nastavnih sredstava i savremenih učila. Praktična nastava se realizuje u saradnji sa socijalnim partnerima koji se bave transportom, distribucijom i skladištenjem robe.

PROGRAMOM JE OBUHVAĆENA:

BESPLATNA OBUKA ZA BEZBEDNO RUKOVANJE VILJUŠKAROM

DODATNE POGODNOSTI:

Učenje kroz rad

Učenici koji se za ovaj obrazovni profil školuju po sistemu dualnog obrazovanja, primaju naknadu koja iznosi 70% od minimalne cene rada za svaki sat proveden u učenju kroz rad.

Zaposlenje

Mogućnost zaposlenja nakon uspešno završenog školovanja

Obuka

Kvalitetna obuka kod poslodavca

Instruktori

Uči se od licenciranih instruktora iz preduzeća

Po završetku srednje škole TEHNIČARI ZA LOGISTIKU I ŠPEDICIJU mogu u se zaposliti u malim i velikim preduzećima koja se bave transportom skladištenjemi pretovarom robe kao što su robno-transportni centri, špedicije, javna skladišta, robni terminali itd.

Nastavni plan i dokumenta