Tehničar Drumskog Saobraćaja

Ovde se možete preuzeti PDF brošuru za ovo zanimanje.

Poslovi ovog obrazovnog profila su veoma različiti. TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA obavlja sledeće poslove:

planira, priprema, organizuje i kontroliše rad voznog parka,

prati korišćenje voznog parka i planira zakonom predvidjene preglede,

pravi planove servisiranja tekućih i generalnih opravki voznog parka

izrađuje planove i svakodnevno prati korišćenje radnog vremena zaposlenih

obrađuje i vodi evidenciju i dokumentaciju za vozni park i zaposlene

planira postavljanje saobraćajne signalizacije

prati realizaciju planiranog obima proizvodnje

komunicira sa korisnicima usluga prevoza

ispituje i prati promene na transportnom tržištu

TEHNIČARI DRUMSKOG SAOBRAĆAJA mogu se zaposliti u preduzećima koja se bave usluama prevoza putnika i robe, na autobuskim stanicama, inspekciji saobraćaja, tehničkim pregledima vozila, osiguranje voznog parka, registracija vozila i sl. Mogu otvoriti i sopstveno preduzeće pomenutih delatnosti.

PROGRAMOM JE OBUHVAĆENA:

OBUKA ZA “B” KATEGORIJU i BESPLATNO POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA.

Po završetku srednje škole, školovanje mogu nastaviti na Saobraćajnom fakultetu ili nekom od tehničkih fakulteta kao i na fakultetima drugih profila.

Nastavni plan i dokumenta