Ovo zanimanje se izucava 4 godine i obuhvata širok spektar poslova iz oblasti sobraćaja.

Техничар друмског саобраћаја се бави:

 • организовањем послова у путничком, теретном и индустријском саобраћају
 • пословима диспечера у друмском саобраћају
 • организацијом послова ремонта возила,
 • организацијом послова на бензинским станицама,
 • учешћем у пројектовању путева и улица,
 • учешћем у изради Реда вожње и у пројектовању линијског саобраћаја,
 • пословима регулисања и безбедности саобраћаја (постављање и одржавање саобраћајне сигнализације),
 • мерењем и анализом карактеристика возног парка,
 • радом у органима безбедности саобраћаја,
 • планирањем распореда рада механизације и особља,
 • пословима увиђаја саобраћајне незгоде,
 • шпедитерским послови,
 • вршењем техничког прегледа возила.
Програмом је обухваћена обука за “Б” категорију и бесплатно полагање возачког испита. Потребно је лекарско уверење о испуњености здравствених услова по Закону о безбедности саобраћаја

Tehnicar drumskog saobracaja – Upisuje se 1 odelenjе (30 ucenika)
Predmet
I
razred
II
razred
III
razred
IV
razred
1
  Srpski jezik i književnost
3
3
3
3
2
  Strani jezik
2
2
2
2
3
  Matematika
4
4
3
3
4
  Računarstvo i informatika
2
5
  Ustav i pravo gradana
1
6
  Istorija
2
2
7
  Geografija
2
8
  Muzička umetnost
1
9
  Likovno
1
10
  Fizičko vaspitanje
2
2
2
2
11
  Sociologija
2
12
  Filozofija
2
13
  Fizika
2
2
14
  Biologija
2
15
  Hemija
2
16
  Tehnologija materijala
2
17
  Mehanika
2
2
18
  Mašinski elementi
2
19
  Motorna vozila
2
3
2
20
  Teret u saobracaju
2
21
  Integralni transport
2
22
  Osnovi puteva i ulica
2
23
  Regulisanje saobraćaja
2
24
  Bezbednost saobraćaja
2
25
  Osnovi saobraćajne psihologije
2
26
  Osnovi saobraćaja i transporta
2
27
  Garaže i servisi
2
28
  Organizacija prevoza
3
3
29
  Ekonomika i organizacija saobraćaja
2
30
  Mehanizacija pretovara
2
31
  Osnovi elektrotehnike
2
32
  Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom
33
  Praktična nastava
2
4
4
5
UKUPNO
32
32
32
31

Наставни план: Техничар друмског саобраћаја