O Školi

Tradicija školstva u Ćupriji potiče još iz vremena Ustavobranitelja kada je 1839.godine osnovana prva osnovna škola. Do kraja 19.veka sva značajnija naselja sadašnjeg Pomoravskog okruga dobiće osnovnu školu.

Istorijat Škole

1911 - 1919

U prvoj deceniji 20. veka Ćuprija dobija i srednje škole. Trudom i zalaganjem narodnih poslanika Moravskog okruga Sime Katića i Žike Mikića uglednih građana Ćuprije: predsednika opštine Dragutina Janaćkovića, protojereja Periše Đorđevića upravnika škole Miloša Stojanovića, veterinara Andre Đuraškovića i drugih, Ministarstvo prosvete je odobrilo i otvaranje srednjih škola.

Godine 1911. u Ćupriji je sa radom počela fabrika šećera, a sa njom se javila i potreba za tehničkim obrazovanjem radnika. To je vreme kada nastaje večernja trgovačko- zanatlijska škola koja je u stvari preteča sadašnje Tehničke škole u Ćupriji. O njenom radu pre Prvog svetskog rata ne znamo mnogo. Zanatsko – trgovačka škola u Ćupriji obnovila je svoj rad 1. septembra 1919. godine.

1923 - 1952

Nakon posleratne konsolidacije škola 1923.godine menja naziv u Opšta zanatska škola.Školovanje je trajalo tri godine, a pored stručnih predmeta učili su se i predmeti opšteg obrazovanja. Škola je bila pod nadzorom Ministarstva trgovine i industrije. Škola ponovo menja ime 1933.godine u Stručna produžna škola i taj naziv zadržava do 1946.godine. Posle Drugog svetskog rata, godine 1946. donet je Zakon o učenicima u privredi. Shodno zakonskim promenama, školske 1946/47.god. škola dobija naziv Stručna škola za učenike u industriji i zanatstvu i taj naziv zadržava do 1952. godine. Zadatak škole bio je da učenicima zaposlenim u industruji, zanatstvu, trgovini i drugim radinostima pruži opšteobrazovna i stručna znanja za obavljanje poslova dotične struke u svojstvu kvalifikovanog radnika.

1952 - Danas

Godine 1952. menja naziv u Stručna škola za učenike u privredi. Škola će se ubrzo zvati Mešovita škola za učenike u privredi „Miodrag Novaković-Džudža“, a školske 1967/68. godine škola menja naziv u Škola za kvalifikovane radnike „Miodrag Novaković-Džudža“ i taj naziv zadržava do 1980. godine.

Reforma obrazovanja poznata pod imenom „šuvarica“ donosi školi novo ime Škola za usmereno obrazovanje „Miodrag Novaković-Džudža“.Početkom devedesetih godina 20. veka, ukidanjem usmerenog obrazovanja škola ponovo menja ime u Tehnička škola-Ćuprija, koje i danas nosi.

Škola Danas

Tehnička škola u Ćupriji se danas nalazi na izlazu iz Ćuprije sa leve strane puta Ćuprija-Paraćin. Tokom svog postojanja škola je u skladu sa privrednim mogućnostima grada školovala kadar za rad u fabrici šećera, keksari, štampariji,remontu šinskih vozila i opreme, Velmortransu i drugo.

Nekadašnja zanimanja bravara, metalostrugara, tehničara za motorna vozila, prehrambenih tehničara, tipografa, grafičkih tehničara su nažalost prestala da postoje, a razlog tome svakako leži u određenim privrednim i političkim kretanjima s kraja 20. veka.

Škola danas raspolaže savremenim kabinetom za informatiku i saobraćaj, voznim parkom ( 4 automobila) za obuku učenika, radionicom za praktičnu nastavu u oblasti mašinstva i saobraćaja, a školskim razvojnim planom u toku je formiranje multimedijalnog kabineta.

Imajući u vidu da smo jedina škola u Okrugu koja nudi obrazovanje u oblasti saobraćaja, uspeli smo da 2005.godine pokrenemo i jednogodišnje specijalističko obrazovanje Vozač motornih vozila-instruktor.

Najpoznatiji učenik ove škole svakako je Milutin Hadži Stojković Rođen je 29.8.1942.god. u selu Mijatovac gde je završio osnovnu školu, a u ovoj školi stekao znanje za zanimanje mašinbravar. Studirao je mašinstvo i ekonomiju, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Subotici gde je redovni profesor. Član je Akademije vojnih nauka Rusije i ima zvanje akademika. Reforma obrazovanja poznata pod imenom „šuvarica“ donosi školi novo ime Škola za usmereno obrazovanje „Miodrag Novaković-Džudža“.Početkom devedesetih godina 20. veka, ukidanjem usmerenog obrazovanja škola ponovo menja ime u Tehnička škola-Ćuprija, koje i danas nosi.

Čovek se uči dok je živ.