Bravar Zavarivač

Ovde se možete preuzeti PDF brošuru za ovo zanimanje.

Dualno Obrazovanje

Ako imate želju da se specijalizujete za izradu delova različitih metalnih konstrukcija, odnosno da naučite da obradjujete različite metalne cevi i limove , kao i da izvodite različite postupke montaže u okviru gradjevinskih objekata, najbolje je da steknete duplomu za zanimanje BRAVAR – ZAVARIVAČ, za koje treba da se školujete ukupno 3 godine.

Usluge Zavarivanja

Izrada Gradjevinskih i Mašinsko-bravarskih konstrukcija:

- Čeličnih - Aluminijumskih - PVC -

Ovo zanimanje trećeg stepena svim učenicima pruža mogućnost da se posvete izradi različitih proizvoda od metala, poput na primer nameštaja, odnosno okova za nameštaj, zatim ograda, kao i delova različitih mašina i mnogih drugih.

Radni zadaci za ovo zanimanje su usmereni na pripremu i planiranje poslovnog proces, a koji se odnosi na izradu različitih konstrukcija od metala. Zato se i očekuje da svaki učenik poznaje, kao i da u potpunosti poštuje odredbe standarda kvaliteta za tu struku, ali isto tako trebalo bi i da poseduje odredjena znanja koja su vezana za oblast estetike.

Tokom školovanja, učenici će imati prilike da nauče i da tumače tehničku dokumentaciju, tj. tehničke crteže, ali isto tako naučiće i kako funkcioniše proces spajanja različitih vrsta materijala, a uz primenu procesa lemljenja, zavarivanja i zakivanja.

U domen rada svakoga ko stekne diplomu BRAVAR – ZAVARIVAČ svakako spada i montaža i to kako različitih vrsta alata, tako i metalnih konstrukcija, a trebalo bi da poznaje i proces bojenja, odnosno lakiranja. U suštini, opis radnih zadataka najviše zavisi od toga u kom segmentu će se učenik sa stečenom diplomom BRAVAR – ZAVARIVAČ zaposliti, ali u svakom slučaju od njega se očekuje da, uz sve navedeno, maksimalno poštuje sve mere koje su propisane, a odnose se na sistem bezbednosti i zaštite na radu.

Svaki učenik koji se školuje za zanimanje BRAVAR – ZAVARIVAČ će tokom sve 3 godine školovanja biti u obavezi da pohadja i praktičnu nastavu. Njeno trajanje uglavnom varira, pa je tako najmanji broj radnih sati za praksu predvidjen tokom prve godine školovanja, a nakon toga se povećava.

Od stručnih predmeta, uz tehničku fiziku i tehničko crtanje, odnosno mehaniku i mašinske elemente, zastupljena je hemija i mašinski materijali, a zatim i tehnologija obrade i osnove elektrotehnike, organizacija rada i tehnologija obrazovnog profila. Predmet mašinski elementi, ali isto tako i predmet tehnologija obrazovnog profila se izučavaju tokom druge i treće godine školovanja.

Inače, u toku sva tri razreda učenici imaju i obavezan izborni predmet, a prema programu ovog obrazovnog profila. To znači da oni svake školske godine imaju priliku da odaberu da li će kao izborni predmet uteti versku nastavu ili gradjansko vaspitanje.

Kao i za većinu obrazovnih profila koji se odvijaju tokom tri godine, postoje opšti predmeti koji se izučavaju svake školske godine, odnosno fizičko vaspitanje, strani jezik, matematika i srpski jezik i književnost. Pored toga, učenici od opštih predmeta izučavaju i geografiju i istoriju, odnosno likovnu kulturu, kao i muzičku umetnost. Osim njih, u nastavnom planu se nalaze i ekologija i zaštita životne sredine, odnosno računarstvo i informatika.

Svaki učenik koji bude stekao diplomu BRAVAR – ZAVARIVAČ ima mogućnost da u relativno kratkom roku pronadje zaposlenje u struci za koju se školovao, jer na tržištu rada u ovom trenutku postoji veliki broj oglasa koji traži kvalifikovane BRAVARE, odnosno ZAVARIVAČE.

Svaki učenik koji se školuje za zanimanje BRAVAR – ZAVARIVAČ će tokom sve 3 godine školovanja biti u obavezi da pohadja i praktičnu nastavu. Njeno trajanje uglavnom varira, pa je tako najmanji broj radnih sati za praksu predvidjen tokom prve godine školovanja, a nakon toga se povećava.

Od stručnih predmeta, uz tehničku fiziku i tehničko crtanje, odnosno mehaniku i mašinske elemente, zastupljena je hemija i mašinski materijali, a zatim i tehnologija obrade i osnove elektrotehnike, organizacija rada i tehnologija obrazovnog profila. Predmet mašinski elementi, ali isto tako i predmet tehnologija obrazovnog profila se izučavaju tokom druge i treće godine školovanja.

Nastavni plan i dokumenta