У оквиру ванредног образовања Техничка школа врши:
  1. Доквалификацију-прелазак са нижег на виши степен образовања (са III степена на IV степен)
  2. Преквалификацију-степени истог нивоа (полаже се само разлика у стручним предметима)

У оквиру ванредног образовања Техничка школа врши:

Подручје рада Саобраћај (возач моторних возила-Инструктор):

  1.  Завршен један од следећих образовних профила: Возач моторних возила или Техничар друмског саобраћаја
  2.  Две године радног искуства
  3.  Навршених 23 године старости
  4.  Да  има три године возачку дозволу за управљање оном категоријом моторних возила за коју се издаје      инструкторска дозвола

Процедура:

  1. Подношење молбе директору школе и предаја документације (сведочанства, дипломе, извод из матичне књиге рођених, потврда-оригинални документи или оверене фотокопије)
  2. Пријава испита (од 1. до 10. у месецу)
  3. Специјализацију-образовање V степена
  4. Полагање испита по распореду од 15.-31. У месецу

Молба и документација предају се у административно-правној служби. За сва остала питања (о испитима, предавачима…) одговоре потражите од председника комисије за ванредне уценике.
 
Добродошли…


Испитна питања за ванредне ученике: