У току четворогодишњег школовања ученик се оспособљава за самосталне активности у свим гранама унутрашњег транспорта, и то:
•    управљање залихама,
•    манипулација робом,
•    планирање редоследа реализације и дистрибуције роба,
•    транспорт и смештај отпада,
•    учешће у пројектовању унутрашњег транспорта у склопу технолошких система,
•    унутрашњи и индустријски транспорт у предузећима,
•    складишта и опрема за складишта,
•    организација рада на робним терминалима,
•    организација рада у робно-транспортним центрима,
•    организација рада и одржавања претоварно-транспортних средстава.
•    вршењем техничког прегледа возила.
Програмом је обухваћена обука за “Б” категорију и бесплатно полагање возачког испита. Потребно је лекарско уверење о испуњености здравствених услова по Закону о безбедности саобраћаја.

Наставни план – техничар унутрашњег транспорта: