Ovo zanimanje se izucava 4 godine i obuhvata širok spektar poslova iz oblasti sobraćaja.

Tehničar drumskog saobraćaja se bavi:

 • organizovanjem poslova u putničkom, teretnom i industrijskom saobraćaju
 • poslovima dispečera u drumskom saobraćaju
 • organizacijom poslova remonta vozila,
 • organizacijom poslova na benzinskim stanicama,
 • učešćem u projektovanju puteva i ulica,
 • učešćem u izradi Reda vožnje i u projektovanju linijskog saobraćaja,
 • poslovima regulisanja i bezbednosti saobraćaja (postavljanje i održavanje saobraćajne signalizacije),
 • merenjem i analizom karakteristika voznog parka,
 • radom u organima bezbednosti saobraćaja,
 • planiranjem rasporeda rada mehanizacije i osoblja,
 • poslovima uviđaja saobraćajne nezgode,
 • špediterskim poslovi,
 • vršenjem tehničkog pregleda vozila.
Programom je obuhvaćena obuka za “B” kategoriju i besplatno polaganje vozačkog ispita. Potrebno je lekarsko uverenje o ispunjenosti zdravstvenih uslova po Zakonu o bezbednosti saobraćaja

Tehnicar drumskog saobracaja – Upisuje se 1 odelenje (30 ucenika)
Predmet
I
razred
II
razred
III
razred
IV
razred
1
  Srpski jezik i književnost
3
3
3
3
2
  Strani jezik
2
2
2
2
3
  Matematika
4
4
3
3
4
  Računarstvo i informatika
2
5
  Ustav i pravo gradana
1
6
  Istorija
2
2
7
  Geografija
2
8
  Muzička umetnost
1
9
  Likovno
1
10
  Fizičko vaspitanje
2
2
2
2
11
  Sociologija
2
12
  Filozofija
2
13
  Fizika
2
2
14
  Biologija
2
15
  Hemija
2
16
  Tehnologija materijala
2
17
  Mehanika
2
2
18
  Mašinski elementi
2
19
  Motorna vozila
2
3
2
20
  Teret u saobracaju
2
21
  Integralni transport
2
22
  Osnovi puteva i ulica
2
23
  Regulisanje saobraćaja
2
24
  Bezbednost saobraćaja
2
25
  Osnovi saobraćajne psihologije
2
26
  Osnovi saobraćaja i transporta
2
27
  Garaže i servisi
2
28
  Organizacija prevoza
3
3
29
  Ekonomika i organizacija saobraćaja
2
30
  Mehanizacija pretovara
2
31
  Osnovi elektrotehnike
2
32
  Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom
33
  Praktična nastava
2
4
4
5
UKUPNO
32
32
32
31

Nastavni plan: Tehničar drumskog saobraćaja