ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА(уколио желите да стекнете више звање петог степена)
 
 
Потребна документа: Возач моторних возила – Инструктор
 
  • Сведочанства претходног образовног профила (I, II, III разред)
  • Диплома завршног испита
  • Извод из матицне књиге родених
  • Лекарско уверење за упис у школу
  • Потврда радне организације о минимално 2 године радног искуства у одговарајуцем занимању
Доквалификација, преквалификација,  и специјализација се могу уписати током целе школске године док се не попуне сва слободна места за одређене профиле а чији број прописује Министарство просвете.

Наставни план – возач моторних возила (Инструктор):