Potrebna dokumenta:
Svedočanstva prethodnog obrazovnog profila (I, II, III, IVrazred)
Diploma maturskog ili završnog ispita
Izvod iz matične knjige rođenih
Dokvalifikacija, prekvalifikacija,  i specijalizacija se mogu upisati tokom cele školske godine dok se ne popune sva slobodna mesta za određene profile a čiji broj propisuje Ministarstvo prosvete.