ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА(уколико желите да промените занимање)
 

 

Потребана документа:
  • Сведочанства претходног образовног профила (I, II, III, IV разред)
  • Диплома матурског или завршног испита
  • Извод из матичне књиге рођених

Доквалификација, преквалификација,  и специјализација се могу уписати током целе школске године док се не попуне сва слободна места за одређене профиле а чији број прописује Министарство просвете.