Operater Izrade Nameštaja

Ovde se možete preuzeti PDF brošuru za ovo zanimanje.

Dualno Obrazovanje

Obrazovni profil Operater za izradu nameštaja je nastao po inovativnom modelu obrazovanja, kroz privatno-javno partnerstvo kompanija i škole i to na inicijativu kompanije Standard Furniture, a sve u cilju rešavanja problema nedostatka kadrova i usmeren je na obrazovanje kadrova potrebnih u privrednom sektoru.

U toku trogodišnjeg školovanja Operater za izradu nameštaja stiče potrebna znanja iz:

Izrade Nameštaja

Stolarskih Veština

Tapetarskih Veština

Površinske obrade i lakiranje drveta

Potreba za ovim profilima je nastala usled nedostatka kadrova u kompanijama za proizvodnju nameštaja. Učenici u prvom razredu realizuju praktičnu nastavu u kompaniji dva dana nedeljno, a u drugom i trećem razredu tri dana nedeljno. U prva tri razreda učenici stiču znanje i veštinu za izradu nameštaja a u trećem razredu se opredeljuju za jednu od tri tehnologije:

Stolar

Tapetar

Lakirer

Učenici koji uspešno završe obrazovanje mogu očekivati zaposlenje u kompaniji u kojoj obavljaju praktičnu nastavu ili nastaviti dalje obrazovanje na visokim školama strukovnih studija.

Nastavni plan i dokumenta