Индустријски механичар:
ПО ЗАВРШЕТКУ ШКОЛОВАЊА ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАНИЧАР ЋЕ БИТИ ОБУЧЕН ДА :
• Обављ превентивно и корективно одржавање индустријских машина
• Прати рад индустријских машина
• Спроводи машинску обраду једноставних делова и  монтажу подсклопова индустријских машина
• Врши правилну употребу средстава заштите на раду
Бравар-Заваривач:
По завршетку школовања БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ ће знати и умети да врши израду машинских  браварских конструкција, да израђује, монтира и одржава грађевинску столарију и галантерију, врши заваривање машинско браварских и грађевинских конструкција (челичне, алуминијумске и ПВЦ) уградња и одржавање. Могућност покретања сопственог бизниса –предузећа за пружање услуга заваривања, израде  машинско браварских и грађевинских конструкција. Могућност даљег школовања (специјализације, доквалификације, струковне школе).