Механичар моторних возила:
ПО ЗАВРШЕТКУ ШКОЛОВАЊА МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА ЋЕ БИТИ ОБУЧЕН ДА :
• Дијагностицира и отклања неисправности на моторном
возилу механичким путем
• Дијагностицира и отклања неисправности на моторном
возилу
уз помоћ дијагностичког уређаја
• Сервисира возила у експлоатацији
• Врши контролу исправности моторних возила
Бравар-Заваривач:
По завршетку школовања БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ ће знати и умети да врши израду машинских  браварских конструкција, да израђује, монтира и одржава грађевинску столарију и галантерију, врши заваривање машинско браварских и грађевинских конструкција (челичне, алуминијумске и ПВЦ) уградња и одржавање. Могућност покретања сопственог бизниса –предузећа за пружање услуга заваривања, израде  машинско браварских и грађевинских конструкција. Могућност даљег школовања (специјализације, доквалификације, струковне школе).