Уџбеници

Списак уџбеника – школска 2020-2021.година Списак уџбеника по одељењима: Списак уџбеника који се користе у образовању: Разред: Техничар друмског саобраћаја Техничар унутрашњег транспорта Механичар моторних возила Бравар-заваривач  Разред: Техничар друмског саобраћаја Техничар унутрашњег транспорта Бравар-заваривач Разред: Техничар друмског саобраћаја Техничар Читај даље

Завршни ипсит

ЗАВРШНИ ИСПИТ ШКОЛСКА 2020/2021. ГОДИНА Механичар моторних возила – приручник за завршни испит Бравар-заваривач – приручник за завршни испит Комисије за полагање завршних испита школска 2020/2021. година Образовни профил: Бравар-заваривач и Механичар моторних возила Комисије Машинство и обрада метала Завршни Читај даље

Матурски испит

МАТУРСКИ ИСПИТ ШКОЛСКА 2020/2021. ГОДИНА Изборни предмети – ТДС и ТУТ: Изборни предмет Гараже, сервиси и паркиралишта – ТДС 2020-2021. Изборни предмет Економика и организација саобраћаја – ТДС 2020-2021. Изборни предмет Интегрални транспорт – ТДС 2020-2021. Изборни предмет Математика – Читај даље

Возачки испит

Polaganje testova održava se zadnje nedelje u mesecu Testovi za polaganje vozačkog ispita mogu se pogledati na sajtu   Zajednicе saobraćajnih škola Republike Srbije     www.zss.edu.rs

Распоред часова

Распоред часова по одељењима за школску 2019/2020. годину. Распоред писмених провера знања I полугодиште за школску 2018/2019. годину Распоред писмених провера знања II полугодиште за школску 2018/2019. годину. Распоред допунске и додатне наставе за школску 2018/2019. годину. Распоред часова наставника за Читај даље

Јавна Набавка

План Јавних набавки за 2021. годину можете преузети овде Јавна набавка – лож уље 30.10.2020. Критеријуми за доделу уговора Модел уговора Образац структуре цене Образац трошкова припреме понуда Опис критеријума са квалитативним избором привредног субјекта са упутствима Опис,спецификација предмета,услови,испорука Општи Читај даље

Општа документа

Школска 2020/2021. година Статут школе 2020 Правилник о ближем уређивању поступка набавки за Техничку школу План јавних набавки за 2020. годину Извештај о раду школе – 2019-2020. година Годишњи извештај о раду директора школе 2019-2020 Распоред часова 2020-2021 Одлуку о Читај даље

Упис

Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја планирано је да Техничка школа у Ћуприји школске 2020/2021. године упише четири одељења: Техничар друмског саобраћаја у трајању од 4 године, Техничар унутрашњег транспорта у трајању од 4 године, Возач моторних возила у Читај даље