Традиција школства у Ћуприји потиче још из времена Уставобранитеља када је 1839.године основана прва основна школа. До краја 19.века сва значајнија насеља садашњег Поморавског округа добиће основну школу.

У првој деценији 20. века Ћуприја добија и средње школе. Трудом и залагањем народних посланика Моравског округа Симе Катића и Жике Микића, угледних грађана Ћуприје: председника општине Драгутина Јанаћковића, протојереја Перише Ђорђевића, управника школе Милоша Стојановића, ветеринара Андре Ђурашковића и других, Министарство просвете је одобрило и отварање средњих школа.

Године 1911. у Ћуприји је са радом почела фабрика шећера, а са њом се јавила и потреба за техничким образовањем радника. То је време када настаје вечерња трговачко- занатлијска школа која је у ствари претеча садашње Техничке школе у Ћуприји.

О њеном раду пре I светског рата не знамо много. Занатско – трговачка школа у Ћуприји обновила је свој рад 1. септембра 1919. године.

Након послератне консолидације школа 1923.године мења назив у Општа занатска школа.Школовање је трајало три године, а поред стручних предмета учили су се и предмети општег образовања. Школа је била под надзором Министарства трговине и индустрије.

Школа поново мења име 1933.године у Стручна продужна школа и тај назив задржава до 1946.године.
После II светског рата, године 1946. донет је Закон о ученицима у привреди. Сходно законским променама, школске 1946/47.год. школа добија назив Стручна школа за ученике у индустрији и занатству и тај назив задржава до 1952. године. Задатак школе био је да ученицима запосленим у индуструји, занатству, трговини и другим радиностима пружи општеобразовна и стручна знања за обављање послова дотичне струке у својству квалификованог радника.

Године1952. мења назив у Стручна школа за ученике у привреди. Школа ће се убрзо звати Мешовита школа за ученике у привреди „Миодраг Новаковић-Џуџа“, а школске 1967/68. године школа мења назив у Школа за квалификоване раднике „Миодраг Новаковић-Џуџа“ и тај назив задржава до 1980. године.
Реформа образовања позната под именом „шуварица“ доноси школи ново име Школа за усмерено образовање „Миодраг Новаковић-Џуџа“.Почетком деведесетих година 20. века, укидањем усмереног образовања школа поново мења име у Техничка школа-Ћуприја, које и данас носи.

Школа данас

Техничка школа у Ћуприји се данас налази на излазу из Ћуприје са леве стране пута Ћуприја-Параћин. Током свог постојања школа је у складу са привредним могућностима града школовала кадар за рад у фабрици шећера, кексари, штампарији,ремонту шинских возила и опреме, Велмортрансу и друго.

Некадашња занимања бравара, металостругара, техничара за моторна возила, прехрамбених техничара, типографа, графичких техничара су нажалост престала да постоје, а разлог томе свакако лежи у одређеним привредним и политичким кретањима с краја 20. века.

Школа данас располаже савременим кабинетом за информатику и саобраћај, возним парком ( 4 аутомобила) за обуку ученика, радионицом за практичну наставу у области машинства и саобраћаја, а школским развојним планом у току је формирање мултимедијалног кабинета.
Имајући у виду да смо једина школа у Округу која нуди образовање у области саобраћаја, успели смо да 2005.године покренемо и једногодишње специјалистичко образовање Возач моторних возила-инструктор.

Најпознатији ученик ове школе свакако је Милутин Хаџи Стојковић. Рођен је 29.8.1942.год. у селу Мијатовац где је завршио основну школу, а у овој школи стекао знање за занимање машинбравар. Студирао је машинство и економију, магистрирао и докторирао на Економском факултету у Суботици где је редовни професор. Члан је Академије војних наука Русије и има звање академика.