(уколико са завршеном трогодишњом школом желите да наставите школовање и завршите четворогодишњу школу)
 
 
Потребна документа:
  • Сведочанства претходног образовног профила (I, II, III разред)
  • Диплома завршног испита
  • Извод из матичне књиге рођених

Доквалификација, преквалификација, и специјализација се могу уписати током целе школске године док се не попуне сва слободна места за одређене профиле а чији број прописује Министарство просвете