Статут 2018

Списак правилника 2018.

Узбуњивач – правилник ТШ

Правилник о упису у средњу школу 2018.

Упутство за правдање часова 2018.

Правилник о раду 2018.

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању 2018.

Правилник о рачуноводству 2018.

Правилник о награђивању ученика 2018.

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика 2018.

Правила понашања у школи 2018.

Информатор о раду 2018

Правилник о заштити и безбедности ученика 2018.

Правилник о упису у средњу школу 2018.