Pravilnik o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada.

Godišnji plan rada škole za 2018/2019. godinu

Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada škole za školsku 2017/2018. godinu

Godišnji izveštaj o radu direktora školske 2017/2018. godine

Pravilnik o zaštiti i bezbednosti učenika 2018.

Spisak pravilnika 2018.

Statut 2018

Informator o radu 2018

Pravilnik o upisu u srednju školu 2018.

Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju 2018.

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika 2018.

Pravila ponašanja u školi 2018.

Uputstvo za pravdanje časova 2018.

Pravilnik o nagrađivanju učenika 2018.

Pravilnik o računovodstvu 2018.

Uzbunjivač – pravilnik TŠ