Школска 2021/2021. година

ГПРШ 2021-2022

Извештај о раду школе – 2020-2021. година

Школска 2020/2021. година

Статут школе 2020

Правилник о ближем уређивању поступка набавки за Техничку школу

План јавних набавки за 2020. годину

Извештај о раду школе – 2019-2020. година

Годишњи извештај о раду директора школе 2019-2020

Распоред часова 2020-2021

Одлуку о промени календара образовно-васпитног рада за 2019/2020. школску годину можете видети ОВДЕ.

Конкурс:

Одлука о обустави конкурса.

 

 

Правилници за 2019/2020. годину:

Годишњи план рада школе за 2019/2020. годину.

Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за школску 2018/2019. годину

Годишњи извештај о раду директора школске 2018/2019. године

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада.

Годишњи план рада школе за 2018/2019. годину

Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за школску 2017/2018. годину

Годишњи извештај о раду директора школске 2017/2018. године

Правилник о заштити и безбедности ученика 2018.

Списак правилника 2018.

Статут 2018

Информатор о раду 2018

Правилник о упису у средњу школу 2018.

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању 2018.

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика 2018.

Правила понашања у школи 2018.

Упутство за правдање часова 2018.

Правилник о награђивању ученика 2018.

Правилник о рачуноводству 2018.

Узбуњивач – правилник ТШ