Правилници за 2019/2020. годину:

 

 

 

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада.

Годишњи план рада школе за 2018/2019. годину

Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за школску 2017/2018. годину

Годишњи извештај о раду директора школске 2017/2018. године

Правилник о заштити и безбедности ученика 2018.

Списак правилника 2018.

Статут 2018

Информатор о раду 2018

Правилник о упису у средњу школу 2018.

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању 2018.

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика 2018.

Правила понашања у школи 2018.

Упутство за правдање часова 2018.

Правилник о награђивању ученика 2018.

Правилник о рачуноводству 2018.

Узбуњивач – правилник ТШ