Јавна набавка мале вредности

Јавна набавка за опремање Саобраћајног кабинета:

Рок за подношење пријаве је до 18.06.2019 до 10 часова.

Отварање понуда 18.06.2019 у 10:30 часова

 

 

 

Позив за набавку половног возила за обуку 2018.