MATURSKI ISPIT ŠKOLSKA 2020/2021. GODINA

Izborni predmeti – TDS i TUT:

Obavezan predmet:

Teme za maturski TUT:

Teme za maturski TDS:

Komisije školska 2020/2021. godina:

  • Komisije za maturski ispit za šk.2019/2020. godinu:
  1. Tehničar drumskog saobraćaja
  2. Tehničat unutrašnjeg transporta

Maturski ispit 2019/2020.

Srpski jezik i književnost

Teme

Izborni predmeti – pitanja

TDS TUT TDS TUT
Organizacija prevoza

Teme za praktični rad

Matematika Matematika
Garaže, servisi i parkirališta Fizika Fizika
Bezbednost saobraćaja Mehanika Mehanika
Regulisanje saobraćaja Integralni transport Motori i motorna vozila
Motori i motorna vozila Osnovi puteva i ulica Održavanje sredstava unutrašnjeg transporta
Špedicija Skladišta
Garaže, servisi i parkirališta
Ekonomika i organizacija saobraćaja