• Kомисије за матурски испит за шк.2019/2020. годину:
  1. Техничар друмског саобраћаја
  2. Техничат унутрашњег транспорта

Матурски испит 2019/2020.

Српски језик и књижевност

Teме

Изборни предмети – питања

ТДС ТУТ ТДС ТУТ
Организација превоза

Теме за практични рад

Математика Математика
Гараже, сервиси и паркиралишта   Физика Физика
Безбедност саобраћаја   Механика Механика
Регулисање саобраћаја   Интегрални транспорт Мотори и моторна возила
Мотори и моторна возила   Основи путева и улица Одржавање средстава унутрашњег транспорта
  Шпедиција Складишта
Гараже, сервиси и паркиралишта  
Економика и организација саобраћаја