МАТУРСКИ ИСПИТ ШКОЛСКА 2020/2021. ГОДИНА

Изборни предмети – ТДС и ТУТ:

Обавезан предмет:

Теме за матурски ТУТ:

Теме за матурски ТДС:

Комисије школска 2020/2021. година:

  • Kомисије за матурски испит за шк.2019/2020. годину:
  1. Техничар друмског саобраћаја
  2. Техничат унутрашњег транспорта

Матурски испит 2019/2020.

Српски језик и књижевност

Teме

Изборни предмети – питања

ТДС ТУТ ТДС ТУТ
Организација превоза

Теме за практични рад

Математика Математика
Гараже, сервиси и паркиралишта Физика Физика
Безбедност саобраћаја Механика Механика
Регулисање саобраћаја Интегрални транспорт Мотори и моторна возила
Мотори и моторна возила Основи путева и улица Одржавање средстава унутрашњег транспорта
Шпедиција Складишта
Гараже, сервиси и паркиралишта
Економика и организација саобраћаја