Tehnička škola u Ćupriji

Adresa:
Kneza Miloša BB, 35230 Ćuprija

Telefon:
035 8472 466
035 8471 772

Matični broj: 07166907
PIB: 101369453

Mejl adrese:
tehnickaskola035@gmail.com
tehnickaskola@open.telekom.rs

 
Direktor škole: Maja Manić
Sekretar: Ljiljana Stojkovć
Šef računovodstva: Snežana Zonjić