Техничка школа у Ћуприји

Адреса:
Кнеза Милоша ББ, 35230 Ћуприја

Телефон:
035 8472 466
035 8471 772

Матични број: 07166907
ПИБ: 101369453

Мејл aдресе:
tehnickaskola035@gmail.com
tehnickaskola@open.telekom.rs

 
Директор школе: Маја Манић
Секретар: Љиљана Стојковћ
Шеф рачуноводства: Снежана Зоњић