Cenovnik za vanredne učenike:
 

Školarina ( upis godine )      3300 dinara;
Obnova godine         1100 dinara
Polaganje ispita sa pismenim zadatkom – 750 dinara (srpski jezik i književnost, strani jezik, matematika);
Polaganje ispita bez pismenog zadatka  – 650 dinara;
Polaganje završnog ispita  1850 dinara ( trogodišnje školovanje);
Polaganje maturskog ispita 2300  dinara ( četvorogodišnje školovanje); 

Primer uplatnice:
 

Ispitna pitanja za vanredne učenike možete videti (OVDE)