Cenovnik za vanredne učenike:
 
 
Školarina ( upis godine )      3300 dinara;
Obnova godine-1100 dinara
 Polaganje ispita sa pismenim zadatkom – 750 dinara (srpski jezik i književnost, strani jezik, matematika);
 Polaganje ispita bez pismenog zadatka  – 650 dinara;
 Polaganje završnog ispita  1850 dinara ( trogodišnje školovanje);
 Polaganje maturskog ispita 2300  dinara ( cetvorogodišnje školovanje);

Vanredni učenici – dokumenta: